Coöperatie

Bestuur

Het tijdelijke bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Jos Rep
  • Penningmeester: Allie de Grote
  • Secretaris: Marcel ten Caat
  • Bestuurslid: Wiebe Hilgen
  • Aspirant bestuurslid: Frans Coenraad
 
Doelstelling van de energie coöperatie:
De Energiecoöperatie is een sociale onderneming met een missie. We willen een actieve bijdrage leveren aan de energietransitie in Nieuw-Dordrecht en Oranjedorp. We willen door samenwerking met andere partijen een versnelling realiseren in de energietransitie.De Energiecoöperatie realiseert haar missie door het opzetten van verschillende projecten. Centraal staat het lokaal zelf opwekken van duurzame energie en dit, via een duurzame energiemaatschappij,  te leveren aan de leden. Daarnaast stimuleren we de vermindering van energieverbruik. De Energiecoöperatie zal beginnen met het produceren van zonne-energie. Daarna worden andere innovatieve projecten, bijvoorbeeld over energiebesparing, uitgevoerd.De leden van de coöperatie hebben inzicht en zeggenschap over wat er gebeurt. De winst wordt geïnvesteerd in verdere uitbouw van lokale en duurzame energievoorziening. We gaan niet voor stuntprijzen. We streven wel naar lagere prijzen dan bij de grote, bekende leveranciers. Waarbij we een goede balans zoeken tussen duurzaamheid en prijs.