Privacy

Energie coöperatie, Statutair gevestigd aan de Rietdekkershof 5 in Nieuw Dordrecht, is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Energie coöperatie Nieuw-Oranjepoort
Rietdekkershof 5
7885 GA Nieuw Dordrecht
www.ecpnieuworanjepoort.nl
info@ecpnieuworanjepoort.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • Postcode
  • Bankrekeningnummer
  • Gemiddeld jaarverbruik stroom
  • Gemiddeld jaarverbruik gas

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij gegevens verwerken

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Eventuele abonnementsgelden te kunnen innen voor onze dienstverlening
  • Onze dienstverlening goed op uw wensen af te kunnen stemmen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens aan derden

De website wordt gehost door Webba. Webba slaat de ingevulde gegevens in het contactformulier op in haar database. Met Webba is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

We maken gebruik van functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. We gebruiken de cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekken van uw toestemming of bezwaar op de verwerken van uw persoonsgegevens sturen naar info@ecpnieuworanjepoort.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

We nemen de bescherming van uw gegevens serieus en we nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@ecpnieuworanjepoort.nl.