Lagere energierekening

Een deel van het park is beschikbaar voor inwoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht. Huishoudens kunnen lid worden van energiecoöperatie Nieuw-Oranjepoort en daardoor goedkoper stroom afnemen.
Deelnemers ontvangen vrijstelling van de energiebelasting en besparen daarmee maximaal €0,12 per KW/h. De vrijstelling van de energiebelasting gaat in zodra de Belastingdienst het project heeft goedgekeurd. De fiscale regeling verlaagd tarief geeft recht op een korting op de energiebelasting als je deelnemer bent in een postcoderoos. Voorwaarde is dat de deelnemers in de buurt wonen, dat willen zeggen binnen een zogenaamd postcoderoosgebied, kleinverbruikers zijn en samen een coöperatie of vereniging van eigenaren vormen.
 
De verlaging tot nihil van het tarief van de eerste schijf van de energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de leden, tot maximaal het eigen verbruik en maximaal 10.000 kWh per jaar. Leden van coöperaties komen in aanmerking voor deze belastingkorting. Leden hebben met deze regeling lagere kosten en de coöperatie heeft inkomsten van de verkochte stroom.

Een coöperatie biedt diverse voordelen voor haar leden en klanten. Een coöperatie werkt zonder winstoogmerk. De winst die gemaakt wordt, zal worden gebruikt voor het realiseren van nieuwe projecten op gebied van de energietransitie en energiebesparing. Uiteraard hebben de leden hier inspraak op. Om deel te kunnen nemen aan één van de projecten is het noodzakelijk om lid te worden van een coöperatie. Als klant wordt u afnemer van de lokaal duurzaam opgewekte energie en hebt u het voordeel van het verlaagde tarief voor de energiebelasting.