Tijdelijk bestuur t.b.v. de oprichting van de energie coöperatie Nieuw Oranjepoort is bekend

9 mei 2018
Weer even een korte update van de ontwikkelingen omtrent de Energie coöperatie. Er is een tijdelijk bestuur gevormd om de oprichting middels het tekenen van de akte bij een notaris mogelijk te maken. De volgende tijdelijke functies zijn vastgesteld:
  • Voorzitter: Stoffer Appeldorn
  • Penningmeester: Allie de Grote
  • Secretaris: Marcel ten Caat
  • Bestuurslid: Herman Reurink
  • Bestuurslid: Wiebe Hilgen
Deze verdeling is gemaakt om de oprichting van de coöperatie mogelijk te maken. Zodra dit middels tekenen van de akte bij de notaris is gebeurd, zal 1 van de actiepunten zijn om bestuursleden voor te dragen, zodat op de eerste Algemene Leden Vergadering het eerste vaste bestuur kan worden gekozen. Zodra er weer meer bekend is, zullen we dit met jullie delen.

Met vriendelijke groet namens het tijdelijk bestuur.
 

Terug naar het nieuws overzicht