Toon nu je interesse! Samen duurzaam naar energie neutraal, doet u ook mee?

8 juli 2018
De eerste palen zijn gezet. Daarmee wordt nu echt gebouwd aan zonnepark Oranjepoort. De exploitant GroenLeven heeft een deel van het park aan de inwoners van Oranjedorp en Nieuw-Dordrecht gegeven. We horen graag of u ook mee wilt doen.
Interesse kenbaar maken
Via deze website kunt u uw interesse kenbaar maken. Geef daarbij ook aan hoeveel gas en elektriciteit u verbruikt. Let op: u gaat hierbij nog geen verplichting tot lidmaatschap aan.
Uiteraard gaan we zorgvuldig met uw gegevens om en verstrekken wij deze nooit zonder uw toestemming aan derden of maken deze openbaar.
U kunt ook bijgevoegde antwoordkaart bij de nieuwsbrief die binnen kort wordt bezorgd, invullen en inleveren of opsturen naar De Klink. Let op de antwoordkaart is nog niet gefrankeerd.

Terug naar het nieuws overzicht